×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

5/2019

Téma: Včelí pastva

Volná stavba

Jak to dělá s medem Medokomerc

Den otevřených úlů

 

 

 


 

 

Jaroslav Petr

Články autora:

Ohrožuje glyfosát včely? ( Jaroslav Petr)

Nejpoužívanější herbicid této planety vykázal v experimentech negativní ...

Jak se dělá včela? ( Jaroslav Petr)

Včelí organismus je dokonalým výtvorem přírody. Vládne sice primitivním, ale ...

Ani nové „bezpečné“ insekticidy včelám nesvědčí ( Jaroslav Petr)

Staré přísloví říká, že se starý pes novým kouskům nenaučí. V případě in...

Jsou lípy jedovaté? ( Jaroslav Petr)

Představují lípy smrtící nebezpečí pro včely a čmeláky? A pokud ano, tak z&nb...

Světová inventura neonikotinoidů v medu ( Jaroslav Petr)

Bezmála dvě stovky vzorků medu ze všech kontinentů analyzovali švýcarští vědc...

Rostliny promlouvají do vývoje včel ( Jaroslav Petr)

Krátké řetězce ribonukleové kyseliny pocházející z rostlin nasměrují výv...

Propolis a zdraví včel ( Jaroslav Petr)

Když vědci nahlédli detailněji do genomu včely medonosné, zaskočil je překvap...

Co se skrývá v propolisu? ( Jaroslav Petr)

Propolis je včelí produkt komplikovaného chemického složení. Obsahuje pestrou...

Včela medonosná v kleštích roztoče, viru a insekticidu ( Jaroslav Petr)

Vědci zevrubně prostudovali kombinovaný efekt tří faktorů, kterým včely souča...

Jak včely počítají? ( Jaroslav Petr)

Včelí mozek zdolal další hranici. Včely v experimentálních podmínkách pr...

Modrá je dobrá, pokud fluoreskuje ( Jaroslav Petr)

Hmyzí opylovatelé mají překvapivou slabost pro modře fluoreskující barvy. Pod...

Jak včely vybírají zatáčky? ( Jaroslav Petr)

Řidiči dobře vědí, že když vjedou do ostré zatáčky neúměrně vysokou rychlostí...

Na sršeň asijskou s elektronikou ( Jaroslav Petr)

Hubit jednotlivé dělnice sršně asijské je sisyfovská práce. Jedinou účinnou s...

Neonikotinoidy rozvracejí život včelstva ( Jaroslav Petr)

Neonikotinoidy nejsou pro včely a další blanokřídlý hmyz přímo toxické. Přest...

Ovlivňuje mikrobiom životní aktivity včel? ( Jaroslav Petr)

Každý pozemský živočich je vlastně malá botanická a zoologická zahrada. Uvnit...

„Královské klany“ dělnic ve včelstvech ( Jaroslav Petr)

Když včelstvo ztratí matku, dokážou dělnice vychovat její náhradnici. Ze stov...

Co prozradí o včelstvu kontinuální vážení úlu? ( Jaroslav Petr)

Detailní analýza dat z průběžného vážení úlů během dne umožnila vědcům š...

Jak se včely učí ( Jaroslav Petr)

Role létavky vnáší do života dělnic včely medonosné zásadní změnu. Z tem...

Chov medonosek v Indii ( Jaroslav Petr)

Na jihu Asie získávají lidé med hned od několika druhů včel. Vedle chovu půvo...

Včela východní ( Jaroslav Petr)

Na rozsáhlých územích Asie žije včela východní (Apis cerana). V ...

Včela zlatá jako producent medu a vosku ( Jaroslav Petr)

V jihovýchodní Asii žije divoce eusociální včela zlatá s pozoruhodnou se...

Včelařství Saudské Arábie ( Jaroslav Petr)

Když se řekne: „Saudská Arábie“, vybaví se nám nejspíš pouště s písečným...

Včelaření a úbytek volně žijících hmyzích opylovatelů ( Jaroslav Petr)

Vymírání, které pozorujeme u včelstev včely medonosné, nelze stavět na roveň&...

Včela kapská – biologická rarita i hrozba včelařství ( Jaroslav Petr)

Zvláštní typ partenogeneze označovaný jako thelytokie otevřel včele kapské (...

Jak pomáhají bakterie včelám trávit pyl ( Jaroslav Petr)

Vědci nahlédli do tajů trávení pylu. Včelám při něm vydatně pomáhají bakteriá...

Čínské chovy včel s vysokou produkcí mateří kašičky ( Jaroslav Petr)

Čína je dnes v produkci včelí mateří kašičky světovou velmocí. Jak se k&...

Portorické afrikanizované včely ( Jaroslav Petr)

To, co se nezdařilo brazilským včelařům v 50. letech minulého století, z...

Darwin v úlech aneb přírodní výběr ve službách včelaře ( Jaroslav Petr)

Úhyny včelstev dosahují v mnoha zemích alarmující úrovně a odborníci usi...

Škodí neonikotinoidy včelám? Jak kde! ( Jaroslav Petr)

Spor o to, nakolik škodí včelám a dalším hmyzím opylovatelům masově používané...

MikroRNA a včelí kasty ( Jaroslav Petr)

Matka, dělnice a trubci dostávají do vínku stejnou dědičnou informaci, přesto...

Zvukový monitoring opylovatelů ( Jaroslav Petr)

Záznam zvuků vydávaných čmeláky na horské louce pomohl identifikovat přítomné...

Příliš chytří čmeláci? ( Jaroslav Petr)

Všeho moc škodí a za všechno se platí. Výjimkou není ani výkonnější nervový s...

Jak vidí včely? ( Jaroslav Petr)

Ostrost zraku včel jsme až doposud silně podceňovali. Nové výzkumy odhalily, ...

Střevní mikrobiom včel ( Jaroslav Petr)

Včely hostí ve svých útrobách kolekci bakterií, které jim pomáhají zvládnout ...

Co se včely naučí při průzkumném letu? ( Jaroslav Petr)

Během jediného letu v blízkosti úlu načerpá dělnice dostatek informací i...

Teplo květů – odměna pro opylovatele ( Jaroslav Petr)

Kromě nektaru a pylu si hmyzí opylovatelé odnášejí z některých ...

Záhadný úspěch včely východní v Austrálii ( Jaroslav Petr)

Podle genetických teorií byla invaze včel východních z Papuy Nové Guinej...

Co sbírají dělnice ve velkoměstech? ( Jaroslav Petr)

Chov včel ve velkoměstech nabývá na popularitě. Americko-dánský tým se zabýva...

Pesticidy v úlech a hynutí včelstev ( Jaroslav Petr)

Řada pesticidů by podle garancí výrobců neměla pro včely představovat významn...

Kultura čmeláků ( Jaroslav Petr)

Poprvé se podařilo prokázat, že čmeláci jsou s to předávat si nově nauče...

Moku virus jako globální hrozba pro hmyzí opylovatele ( Jaroslav Petr)

Zcela nový virus objevený na Havajském souostroví napadá jak volně žijící bla...

Jak působí neonikotinoidy na plodnost matek? ( Jaroslav Petr)

Do bouřlivé diskuse o vlivu neonikotinoidových insekticidů na zdraví vče...

Včely a tykve ( Jaroslav Petr)

Domestikací tykve obecné umožnili mexičtí indiáni územní expanzi včely, která...

Budou androidi chovat robotické včely? ( Jaroslav Petr)

Slavný britský teoretický fyzik Stephen Hawking předpovídá lidstvu černou bud...

Neonikotinoidy mění skladbu mateří kašičky ( Jaroslav Petr)

Pod vlivem insekticidů ze skupiny neonikotinoidů mizí z mateří kašičky j...

Pesticid mění u čmeláků preference květů ( Jaroslav Petr)

Čmeláci vystavení účinkům neonikotinoidu thiamethoxamu preferují květy jiných...

Pyl planých rostlin je kontaminovaný pesticidy ( Jaroslav Petr)

Američtí biologové zjistili, že včely sbírají velká množství pylu z plan...

Virus deformovaných křídel ( Jaroslav Petr)

Vážný nepřítel včel, virus deformovaných křídel, má významný podíl na syndrom...

Geneticky modifikované plodiny a včely ( Jaroslav Petr)

Nové odrůdy zemědělských plodin z laboratoří genových inženýrů se pěstuj...

Pravěké včely sbíraly pyl cíleně ( Jaroslav Petr)

Mezi opylovateli najdeme specialisty a generalisty. Ti první se spe...

Zloději nektaru a pylu ( Jaroslav Petr)

Mezi opylovateli jsou dobře známí zloději nektaru. Tyto druhy opylovatelů vys...

Zavíječ voskový – pomocník v boji proti infekcím ( Jaroslav Petr)

Nevítaný host včelínů a skladů souší se stal miláčkem vědců. Ti s&n...

Využívání včelího vosku v době kamenné ( Jaroslav Petr)

Analýzy keramiky pocházející z mladší doby kamenné prokázaly, že lidé po...

Štírci versus Varroa destructor ( Jaroslav Petr)

Vědci se rozhlížejí mezi viry, bakteriemi, houbami, prvoky i bezobratlým...

Tajemství mateří kašičky odhaleno? ( Jaroslav Petr)

Mateří kašička určuje vývoj včelích matek nejen tím, co obsahuje, nýbrž ...

Jak se stopují včely ( Jaroslav Petr)

Moderní technologie dovolují sledovat včelí dělnice a odhalovat nejen ta...

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz