×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

5/2019

Téma: Včelí pastva

Volná stavba

Jak to dělá s medem Medokomerc

Den otevřených úlů

 

 

 


 

 

Květoslav Čermák

Články autora:

Technika smyvu včel pomocí oxidu uhličitého ( Jan Havelka, Miroslav Křížek, Květoslav Čermák)

Účinné tlumení varroózy bez znalosti aktuální míry napadení včelstev kleštíke...

Buď varroarezistentní včely, anebo konec včelaření ( Květoslav Čermák)

Daniel Weaver je mladším členem texaského rodu s dlouhou včelařskou trad...

Plemena včel a chráněná území ve Švýcarsku ( Květoslav Čermák, Alena Machová, Peter Čermák)

S rostoucím poznáním, že původní lokálně přizpůsobené plemeno včel vykaz...

Mají se kleštíci bát? ( Květoslav Čermák)

V nabídce dánské firmy se včelařskými potřebami Swienty se objevila nová...

Teplota v hnízdě včelstva ovlivňuje vývoj nákaz ( Květoslav Čermák)

Včelstvo má nespočet schopností a regulačních mechanismů, díky nimž se coby s...

Vývoj napadení plodu kleštíkem ( Květoslav Čermák)

Včelstvo je složitý živý systém, v němž probíhají neustálé proměny. Plat...

150 let od Mendelova objevu podstaty dědičnosti ( Květoslav Čermák)

Letos uplynulo 150 let od přednášky, kterou řeholník Gregor Mendel ...

Trochu počítání o vývoji populace kleštíka ve včelstvu ( Květoslav Čermák)

Zákonitostmi vývoje populací živých organismů, tedy hlavně jejich str...

Ke 130. výročí úmrtí J. G. Mendela ( Květoslav Čermák)

Dne 6. ledna 2014 uplynulo 130 let od úmrtí objevitele principů dědič...

Prvky přirozeného chovu včel a jejich vitalita ( Květoslav Čermák)

Nedávno mě na internetu zaujaly informace a zkušenosti několika chovatelů pou...


Poznatky o varroatoleranci včel ve světě ( Květoslav Čermák)

Příspěvky byly předneseny na konferenci „Včelařský výzkum v ...

Varroóza u včely východní, Apis cerana ( Květoslav Čermák)

Včela východní (Apis cerana) je původní hostitel kleštíka včelího (...


Třicet let Optimalu ( Květoslav Čermák, Vladimír Ptáček)

 Historie první moderní nízkonástavkové úlové soustavy v našich z...

Testování hygienického pudu včel ( Květoslav Čermák, Zdeněk Klíma)

Praktický návod na zjištění úrovně hygienického pudu včelstev. Šablona...

Program VarroaDetect na počítání roztočů ( Květoslav Čermák)

Tentokrát český program na automatické spočtení roztočů ve spadu na po...

Je varroóza v 21. století i nadále problémem? ( Květoslav Čermák, Jiří Danihlík, Pavel Holub, Jaroslav Prýmas)

Chemické ošetřování, alternativní metody, biologické prostředky a šlec...

Objevena příčina CCD? ( Jiří Danihlík, Květoslav Čermák)

Několikaleté úsilí teamu vědců vyústilo v objev nového viru a jeho syn...

Vedení včelstev podle K. Čermáka ( Květoslav Čermák)

Včelaření s nízkými nástavky je jedna z možností nástavkového včelařen...

Časové faktory v reprodukci kleštíka ( Květoslav Čermák)

 Množení kleštíka včelího (Varroa destructor) je úzce vázáno na p...

Varroatolerance u kapského a středoafrického plemene včely medonosné ( Antonín Přidal, Květoslav Čermák)

V roce 2006 publikoval svoji disertační práci Dr. Mike Allsopp z Jihoa...

Odolnost larev proti moru plodu ( Květoslav Čermák)

Odolnost včel proti bakteriální nemoci moru plodu se děje několika bio...

Čisticí pud proti moru plodu ( Květoslav Čermák)

Čisticí pud včel je účinnou obranou proti infekčním nemocem plodu. Něk...

Zebrování stručně ( Květoslav Čermák)

Protože popis "zebrování" je z originálu značně obsažný, Ing. Čermák n...

Co dělá kleštík v zimě ( Květoslav Čermák)

Víte, jak a kde kleštík včelí přečkává zimu? Je zřejmé, že samičky kle...

Propuknutí, přetrvání a vymizení moru plodu ve včelstvu ( Květoslav Čermák)

Mor včelího plodu je nesporně velmi nebezpečné onemocnění. Málo je ale...

Šíření kleštíkovitosti zalétáváním včel ( Květoslav Čermák)

Je obecně známo, že kleštík včelí se šíří mezi včelstvy zalétáváním vč...

Šíření moru plodu zalétáváním včel ( Květoslav Čermák)

Způsobů šíření moru plodu je několik, jsou však různě nebezpečné. Zalé...

Význam účinnosti léčení kleštíkovitosti ( Květoslav Čermák)

Ačkoliv máme k dispozici vysoce účinná léčiva proti kleštíkovi včelímu...

Diagnostické dno Optimal – kočovné (podmet 10 cm) ( Květoslav Čermák, Vladimír Ptáček)

Pokračování serie plánků diagnostických den na sledování spadu roztočů...

Zásadní vliv počasí na populaci kleštíka včelího ( Květoslav Čermák)

Řada okolností má vliv na množství roztočů Varroa destructor ve včelst...

Kdo a proč se tam shromažďuje ( Květoslav Čermák)

Ano, jde o tzv. trubčí shromaždiště a o trubce a matky, kteří se na ni...

Proč se někdy mění povaha včelstva ( Květoslav Čermák)

Občas se nám přihodí, že některé včelstvo výrazně změní svoje chování,...

Chov trubců a produkce medu ( Květoslav Čermák)

Včelstvo chová trubce jen část roku a to v sezóně, příp. její část kdy...

Kdy se včely rojí? ( Květoslav Čermák)

Každý víme, že čas rojení včely medonosné spadá do období květen až če...

Zalétávání včel vyhodnocené pomocí genů ( Květoslav Čermák)

Ačkoliv se včely umí dobře orientovat, část se jich při návratu domů z...

Langstroth nebo Optimal? ( Jiří Přeslička, Leoš Dvorský, Květoslav Čermák)

Úvahy z dopisu pana Přesličky o výhodách úlových nízkonástavkových sou...

Včely sbírající energii ( Květoslav Čermák)

V kapitole věda a výzkum tentokrát nabízíme původní popularizované výs...

Varroatolerance tellského a kraňského plemene ( Květoslav Čermák)

V červencovém čísle American Bee Journal r. 2004 popisují Keffus aj. n...

Zodpovědnost každého včelaře za kvalitu celé populace naší včely ( Květoslav Čermák)

Genetika a plemenitba včely medonosné ze zajímavého pohledu šlechtitel...

Proč včely někdy staví plásty nepravidelně? ( Květoslav Čermák)

V článku „Počet buněk v mezistěně a kvalita plástu“ jsem poukázal na ...

Dôkaz o dolete včiel za znáškou ( Květoslav Čermák)

Včely zbierajú potravu v blízkom ako aj vzdialenejšom okolí svojho úľ...

Počet buněk v mezistěně a kvalita plástu ( Květoslav Čermák)

Pro usnadnění a urychlení stavby plástu i kvůli dosažení jejich dobré kvality...

Martinův varroakalkulátor ( Květoslav Čermák)

Praktickou pomůckou pro stanovení populace kleštíka včelího (Varroa de...

Odhad varroatolerance včel ze spadů na podložce ( Květoslav Čermák)

Varroatolerance včelstva způsobuje to, že populace kleštíka v něm rost...

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz