×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

38. Flora Olomouc

38. Flora Olomouc

Letošní ročník mezinárodní květinové výstavy se konal od čtvrtka 20. 4. do neděle 23. 4. 2017 pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Novinkou letošní jarní Flory byla expozice včelařství pod názvem Hanácká včela v pavilonu H.

Oslovena byla také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., aby se na ní podílela svou prezentací. Souběžně se představil Okresní výbor Českého svazu včelařů v Olomouci, který byl hlavním organizátorem včelařské části výstavy.

Návštěvníci viděli stánky prodejců včelařských potřeb, různé medomety, separátory vosku, míchadla pro pastování medu. Za zmínku stojí, že hned u dvou stánků se objevily sublimátory kyseliny šťavelové, a bylo možno zaslechnout polemiku mezi včelaři týkající se porovnání, která metoda tlumení varroózy je lepší a pak, zda je použití kyseliny šťavelové schválené, či není.

PSNV-CZ propagovala časopis Moderní včelař, který je pro některé včelaře zatím neznámým odborným titulem. Dále jsme představili náš systém vzdělávání, především pak letní školy nástavkového včelaření. Zájemce jsme také informovali o cílech našeho spolku.

Mnoho lidí sledovalo promítání DVD Včelař Farmář. Další využili možnost mikroskopicky pozorovat v jednom mikroskopu včelí křídlo a ve druhém včelu s roztočem Varroa destructor. Nutno podoktnout, že chvílemi stály na mikroskopy fronty.

Myslím si, že naše část výstavy obstála. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným členům včetně olomoucké skupiny nejen za pomoc při přípravě a demontáži, ale také za službu na stánku v průběhu akce.


Klíčová slova:
PSNV