×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

67 milionů korun pro včelaře České republiky

Státní zemědělský intervenční fond ukončil administraci prvního roku programu na podporu chovu včelstev v letech 2017–2019. Datum 15. 10. 2017 uzavřelo dotační období od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017. Dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů.

Letošní částka činí 67 577 500 Kč. Z jedné poloviny jde o finanční prostředky Evropské unie a z druhé o peníze z rozpočtu našeho státu. Letošní dotace se týkaly pěti oblastí: technické pomoci (35 882 000 Kč), opatření proti varroóze (25 574 000 Kč), racionalizace kočování včelstev (2 082 000 Kč), úhrad rozborů medu (507 000 Kč) a obnovy včelstev (3 532 000 Kč). Čísla jsou zaokrouhlena.

Objem uznaných nároků na dotaci převýšil celkovou alokovanou částku, proto došlo ke zkrácení výše přidělených finančních prostředků podle platné legislativy koeficientem 0,4359 v opatřeních technická pomoc, vyjma vedení dětských kroužků, a racionalizace kočování včelstev. 


Klíčová slova:
MV Info