×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Akademie věd podporuje znalost včel

Akademie věd podporuje znalost včel

„Všechno, co včela medonosná činí, dobré jest,“ jsou přesvědčeni akademici. Pod hlavičkou projektu Strategie AV 21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu proto věnovala v rámci čtvrté řady populárně-naučného kresleného seriálu NEZkreslená věda jeden díl včele medonosné. 

V interpretaci herce Pavla Lišky se na ploše necelých deseti minut laici dozvědí nejzákladnější informace především z biologie včel. Odborným garantem videa byl Ing. Václav Krištůfek, CSc., z Biologického centra AV ČR, v. v. i. Za projektem NEZkreslená věda stojí akademické Středisko společných činností. Nejnovější příspěvek v prezentovaných aktuálních tématech a vědeckých evergreenech z hlediska Akademie věd je na https://youtu.be/Z5wm2Me4w-Q publikovaný od 19. 7. 2018 a hned během prvních pěti dnů si ho pustilo 1 600 diváků. Zájem o medonosky včelaře může těšit.


Klíčová slova:
Včelařská pedagogika