×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Aktuální krajské dotace na podporu včelařů

Zpráva přináší informace o dotacích pro včelaře v Hlavním městě Praha, Pardubickém kraji, Olomouckém kraji a Jihočeském kraji s aktuálními uzávěrkami pro přijímání žádostí.

Hlavní město Praha

Od 10. 12. 2018 do 7. 1. 2019 je možné žádat o grant na projekty ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy pro rok 2019 s ukončením realizace v roce 2020. Přímo pro včelaře je určen program v položce V – Specifické projekty (rozpočtované 3,6 miliony korun). Přijímané projekty na podporu chovu včel zahrnou mimo jiné finanční pomoc začínajícím včelařům a provozování včelařského kroužku včetně jeho založení. O dotaci může žádat občan Evropské unie s trvalým bydlištěm na území České republiky stejně jako právnická osoba působící na území České republiky, ale také příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Praha.

Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů, přičemž maximální požadovaná výše může činit 450 000 Kč.

Upozorňujeme, že dotační politika hlavního města Prahy směřující do zlepšení životního prostředí je natolik rozsáhlá, že by včelaře mohly zajímat i jiné uvedené položky, než je konkrétní bod podpora chovu včel. Všechny dotační možnosti a technické pokyny k podání žádosti jsou na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html.

 

Pardubický kraj

Pardubický kraj uveřejnil na svých webových stránkách podmínky podpory začínajících včelařů pro rok 2019. Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje a měl by pomoci s financováním minimálního nutného vybavení k včelaření. Nejnižší výše dotace je 10 000 korun a nejvyšší činí 12 000 korun, přičemž je povinná 30% spoluúčast žadatele. Do dotace spadá pořízení tří včelstev, tří nových nástavkových úlů se 3 nástavky, oddělitelným dnem, víkem, mateří mřížkou a příslušenstvím (tj. rámky nebo přířezy a 10 kg mezistěn), včelařských potřeb a pomůcek, a absolvování vzdělávacího programu.

Přihlášky je možné posílat od 2. 1. 2019 od 7.00 hodin do 31. 1. 2019 do 12.00 hodin. Podrobnosti včetně formulářů jsou na https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/98762/.

Od roku 2007 získalo příspěvek na základní vybavení pro chov včel 555 obyvatel kraje v celkové výši přes 6,5 milionů korun.

 

Olomoucký kraj

Podporu začínajících včelařů vyhlásil pro rok 2019 Olomoucký kraj. Od tohoto kroku si slibuje zvýšit počet včelstev a zkvalitnit jejich chov, společně s lepším opylováním

kulturních a planě rostoucích rostlin, v neposlední řadě omlazení členské základny

včelařských zájmových spolků. 

Olomoucký kraj se však rozhodl podpořit také stávající včelaře. Cílem je obnova starších úlů vedoucí ke zkvalitnění chovu včelstev a obnova včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy.

Spoluúčast žadatele se nevyžaduje a dotace se pohybují v rozmezí 5–10 tisíc korun.

Žadatelé se mohou účastnit semináře, kde se dozvědí všechny podrobnosti, a sice 4. 1. 2019 v budově Krajského úřadu. Všechny podklady jak pro dotaci, tak pro účast na semináři jsou na https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2019-cl-4371.html. Žádosti o dotace úřad přijímá od 21. 1. do 8. 2. 2019.

 

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj připravil ke schválení radou kraje dne 30. 11. 2018 dotační program Rozvoj venkova a krajiny, kde je pro včelaře určeno opatření č. 4 Chov včel, které obsahuje podporu včelařů a podporu činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s. Cílem je zvýšit stavy včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské. Specifikem je podpora začínajících včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup 4 nových úlů včetně vnitřního vybavení a včelstev. Žádosti je třeba podat v termínu od 2. do 18. ledna 2019 do 12.00 hodin. Přesná pravidla programu včetně formuláře žádosti a další náležitosti jsou na https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz