×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Aktuální opatření Ministerstva zemědělství pro likvidaci kůrovce

Aktuální opatření Ministerstva zemědělství pro likvidaci kůrovce

Včelaři závisející na medovicové snůšce sledují od loňského roku s obavami vývoj kůrovcové kalamity. Špatnou zprávou je, že problémy s přemnoženým broukem čekají lesníky i letos.

            Škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout 500 miliard korun, jak uvedli signatáři Lesnické výzvy zahrnující vlastníky a správce 75 % plochy českých lesů, kde prostřednictvím Lesnicko-dřevařské komory nechybí ani státní podnik Lesy ČR.

            Ministerstvo zemědělství zvyšuje letos dotace na obnovu lesů ze 730 milionů na 1,15 miliardy korun, určené na zalesnění, ochranu a výchovu porostů. Na stole je jednání s Ministerstvem financí o uvolnění 3 miliard korun.

Podle právě schválené novely lesního zákona dojde k rozčlenění území podle míry napadení. V kritických oblastech bude možné odložit těžbu suchých stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, a uvolněné pracovní kapacity využít pro těžbu tam, kde lze les zachránit.

Ministerstvo zemědělství s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů zveřejnilo II. etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Jde o zpřesnění metodiky pro zásahy v oblastech nejvíce postižených kůrovcem, zejména v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Pro hodnocení odborníci využívají data z družicových systémů Sentinel, PlanetScope a dat národního leteckého snímkování.

Ministerstvo zemědělství připravuje také novou dotaci na dorovnání výnosů z lesů. Ty klesly kvůli ceně kůrovcového dřeva a odbytové krizi tak, že nepokrývají ani péči o porosty mladší 40 let. Jedná se rovněž o snížení DPH u palivového dříví na 10 % kvůli zvýšení poptávky.

Od 1. 1. 2019 navíc nabyla účinnost nová vyhláška Ministerstva zemědělství omezující mj. pěstování smrků na nevhodných stanovištích ve prospěch pestřejších a odolnějších lesních porostů.

Novelizovat by se měla novela lesního zákona.


Klíčová slova:
Včelařské rostliny


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz