×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Aktuální počet chovaných včelstev v ČR

Sdělovací prostředky přinesly na konci listopadu informaci o aktuálním stavu evidovaných včelstev v našem státě. Podle Jarmily Machové, předsedkyně Českého svazu včelařů, z. s., který je partnerskou organizací Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradištku, kam směřuje každé září hlášení o počtu zazimovaných včelstev, je jich cca 637 000.

 To znamená proti roku 2016 pokles o 35 000 včelstev. Produkce medu klesla proti stejnému období o 500 tun a letos činila 8 500 tun. Počet včelařů dosáhl čísla 58 500 osob. Z toho je 2 600 včelařů neorganizovaných v Českém svazu včelařů.


Klíčová slova:
MV Info