×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Analýza národného programu eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011

Opýtajte sa včelára na Slovensku či v Č eskej republike jednoduchú otázku. Ktorého ochorenia včelstva sa najviac obávate? Odpoveď bude prevažne rovnaká. Prvé tri miesta obsadia mor včelieho plodu, varroóza a nozémová nákaza. Menilo by sa pravdepodobne len poradie.

Zatiaľ čo varroózy a nozémovej nákazy sa včelári obávajú pre častosť ich výskytu a problémy pri ich tlmení, mor včelieho plodu ostáva strašiakom pre svoju odolnosť voči prostrediu a ohniskovosť. Práve odolnosť spór Paenibacillus larvae vedie k vytváraniu dlhoročných dištriktov jeho výskytu, či už v latentnej alebo v klinickej forme. Práve tieto vlastnosti radia mor včelieho plodu medzi nebezpečné nákazy podľa prílohy č. 4 (Choroby, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch) zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dohľad nad nákazovou situáciou v SR vykonáva v prípade moru včelieho plodu (ďalej len MVP) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ŠVPS). V súčasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) každoročne schvaľuje na návrh hlavného veterinárneho lekára v čase zimovania včiel „Národný program eradikácie moru včelieho plodu“ na najbližšiu včelársku sezónu. To umožňuje pružnejšie meniť národný program tak, aby prispieval k tlmeniu MVP každým rokom aktívnejšie. Pred rokom 2010 bol tento program vydávaný na dvojročné obdobie. ŠVPS usmerňuje vydaním národného programu eradikácie MVP výkon každoročných klinických prehliadok všetkých včelstiev, odber vzoriek plástov v prípade podozrenia na výskyt MVP, odber vzoriek meliva a určuje postupnosť opatrení pri výskyte MVP až do obdobia vyhlásenia nákazy za zdolanú. Všetky tieto usmernenia sú do praxe prenášané pracovníkmi regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len RVPS). Pred pár dňami každý z nás hodnotil uplynulý rok 2011. Je teda na mieste spätne zhodnotiť uplynulý národný program eradikácie MVP, uviesť získané skúsenosti z praxe a tieto zohľadniť v pripravovanom programe. Vykonávanie Národného programu eradikácie MVP na rok 2012 je momentálne v štádiu prípravy a preto Vám v tomto článku priblížime program z uplynulého roku a poukážeme na jeho špecifiká oproti predošlým programom.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz