×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Analýza rostlinné diverzity a centrum syntézy

Letos končí grant pro výzkumné centrum PLADIAS (Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre). 

Díky tomuto projektu němuž se přes Grantovou agenturu České republiky v letech 2014–2018 sdružily výzkumné kapacity zabývající se diverzitou flóry a vegetace z brněnské Masarykovy univerzity, Botanického ústavu Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavním cílem byl výzkum druhové, fylogenetické a funkční diverzity současné květeny, příčin jejího vzniku, procesů utváření rostlinných společenstev a rostlinných invazí.

Na podporu výzkumu vznikla databáze vědecky revidovaných údajů o české flóře a vegetaci. Není přístupná jen vědcům, ale na www.pladias.cz také široké veřejnosti. Stačí si zadat do vyhledávacího okénka na citované stránce v kapitole Druhy latinský název rostliny a otevře se vám její úplný popis. Kdo se zajímá spíše o celá rostlinná společenství, dostane se stejně jednoduše k obvyklé druhové skladbě toho kterého biotopu. Nechybí ani odkazy na červený seznam ohrožených rostlin nebo na botanickou bibliografii.

To, že je databáze veřejně přístupná, však nepopírá copyright, takže není možné vystavená data získaná z databáze Pladias předávat dalším institucím nebo osobám, anebo je vystavovat na internetu na jiných stránkách. Slouží skutečně výlučně k vlastnímu výzkumu a studiu. Což však nebrání včelařům, kteří se hlouběji věnují včelí pastvě, aby si tuto adresu dali do svých oblíbených stránek.

 


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz