×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR! Seznam najdete zde.

 Apiterapie Pedra Péreze Gómeze

Apiterapie Pedra Péreze Gómeze

Již od prehistorických dob byla lidská bytost spojována s včelami. Dokazují to malby v jeskyni Cueva de la Araña ve Valencii (Španělsko). Na malbách jsou vyobrazeni lovci včel, kteří sbírali med od divokých včel. Otřásali dutými kmeny stromů, později používali primitivní úly vyrobené ze slámy, bláta nebo korku. Stali se prvními včelaři a také prvními apiterapeuty.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
Apiterapie