×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Apiterapie

Apiterapie

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., uspořádala ve dnech 27. –29. října 2017 v Kdyni Mezinárodní apiterapeutickou konferenci na památku 100. výročí úmrtí MUDr. Filipa Terče. Tento západočeský rodák prožil většinu svého profesního života ve slovinském Mariboru a je pokládán za zakladatele moderní léčby včelími produkty. Během konference zazněly příspěvky přednášejících ze šesti zemí. V prosincovém čísle Moderního včelaře nabízíme abstrakta sdělení pánů Asíse, Gómeze a Barkova. V lednovém čísle ročníku 2018 pak od manželů Kedziových.


Klíčová slova:
Apiterapie