×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Aplikace kyseliny šťavelové s glycerinem v českých podmínkách

Aplikace kyseliny šťavelové s glycerinem v českých podmínkách

Kyselina šťavelová (KŠ) je stále prozkoumanějším varroacidem. Vedlejší účinky na včely se jeví být v praxi zanedbatelné. Rizika spojená s rezistencí či rezidui jsou bezvýznamná. Výrazná převaha výhod nad riziky vede k tomu, že se způsoby aplikace KŠ dále rozvíjejí. Článek přináší průběžné výsledky zkoušek KŠ s glycerinem (G) v podmínkách Česka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Provozní metody