×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Asociace profesionálních včelařů

Asociace profesionálních včelařů

Významnou konferenci k oboru včelařství uspořádala v hlavním městě 9.–10. listopadu Asociace profesionálních včelařů. Kromě představitelů této organizace, předsedy MVDr. Ludvíka Bělohlávka a Ing. Kamila Kurtina odpovědného za vzdělávání, dostali prostor úzce specializovaní odborníci, kteří měli co říci včelařům s více nežli 150 včelstvy. 

Předseda asociace úvodem shrnul největší potíže z hlediska velkochovatelů včel. Za ty považuje ohromný dovoz ukrajinských medů do České republiky. Dále pak převčelení v našem státě, které je ještě zhoršováno nastavenou dotační politikou, která vede k nežádoucímu nárůstu „kalkulovačkových“ včelařů. Už nyní jsou oblasti, kde se včelám nedostává pastvy.

            Jeho kolega Kamil Kurtin otevřel mezi profesionály dlouhodobě diskutovaný problém daňových úlev pro včelaře do 60 včelstev. Velkým tématem byl také současný lokálně značně rozšířený prodej ze dvora, který už dávno nenaplňuje původní ideu nabídky skleničky medu přímo z včelnice nebo alespoň ze stavení. Navíc celá velká skupina včelařů zásobuje trh, aniž musí disponovat na rozdíl od profesionálů schválenou potravinářskou provozovnou. Opět se řešil pastovaný a rozehřívaný med, který se ze dvora prodává běžně, přestože jde prokazatelně o upravenou živočišnou komoditu a mělo by se podle asociace s ní jednoznačně nakládat jako s potravinou ve smyslu příslušných zákonných povinností producenta.

            Tyto problémy druhý den shrnula a legislativně popsala Mgr. Pavla Kundriková ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ve svém příspěvku informovala také o výsledcích kontrol medu v tržní síti. Svou prezentaci slíbila Modernímu včelaři zpracovat do článku, který budeme publikovat v některých z následujících čísel.

            Velkou pozornost si získal Bc. Zdeněk Vondrák, člen komory daňových poradců, který se zabýval povinností EET. Ta dopadne příští rok na všechny bez výjimky. Také o tom přineseme patřičnou informaci tak, aby byli na povinné kontrolní hlášení tržeb informováni i malí včelaři prodávající med na tržištích včas. Shodou okolností řešíme daňové povinnosti včelaře v tomto čísle Moderního včelaře v podání daňového poradce Stanislava Štípka.

            RNDR. Jana Prodělalová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně zaujala popisem testování dezinfekce likvidující včelí viry. Tento příspěvek vám nabízíme v tomto čísle Moderního včelaře.

            Přímé praktické dopady mělo vystoupení MVDr. Leoše Čeledy ze Státní veterinární správy v Praze, který hodnotil aktuální nákazovou situaci včel. Jeho příspěvek přinášíme v tomto čísle Moderního včelaře.

            Na dvoudenní konferenci zazněly mnohé další podněty, se kterými bude jistě příležitost vás postupně informovat. 


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz