×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Asociace včelařských spolků je na světě i (s)právně

Asociace včelařských spolků je na světě i (s)právně

Ve 2. čísle Moderního včelaře roku 2017 vyšla informace o tom, že v Praze byla 2. února na ustavující schůzce několika nezávislých včelařských sdružení založena Asociace včelařských spolků – svaz. Tedy sdružení spolků, které spolu chtějí komunikovat jako rovný s rovným, hodlají se snažit o nalézání shodných stanovisek na řadu neuralgických problémů oboru včelařství v tuzemsku. A pokud ona shodná stanoviska naleznou, mají ambici nabízet je nikoli samostatně, nýbrž jako jeden subjekt k diskusi nejen orgánům státní správy, ale také ostatním v oboru působícím sdružením.

Připomeňme si zakládající spolky: Mendelova společnost pro včelařský výzkum, Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, Spolek chovatelů včely tmavé, Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí a Včelařský spolek Moravy a Slezska.

Na ustavující schůzce byly schváleny stanovy Asociace, vznikl zápis z jednání, byli zvoleni její první představitelé a navrženy úvodní kroky k jednání směrem k veřejnosti i první témata k debatě.

 

Co se dělo po ustavující schůzce?

Následovala etapa oficiálního schvalování a registrace ze strany státních orgánů. V současnosti je Asociace již oficiálně registrovaná (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=968419&typ=UPLNY) a může začít vyvíjet činnost.

První kroky povedou směrem k veřejnosti (prezentace, informace, komunikační platforma etc.). O existenci nového subjektu, jenž si přeje být zván k debatám a jednáním, budou informovány příslušné státní instituce. Nebude chybět ani nabídka při těchto jednáních pomoci přípravou odborných stanovisek či přítomností renomovaných odborníků.

Jakmile bude zřízena veřejná komunikační platforma, budou na ní zpřístupněny základní dokumenty a cíle Asociace a ke spoluúčasti budou přizvána další sdružení, která o ni projeví zájem.

Současně se již zahajují jednání o tématech, u nichž je reálná šance nalézat společná stanoviska.

Jde v podstatě o unikátní pokus, jak v praxi vyzkoušet mechanismus interních debat uvnitř jednotlivých sdružení s návazností na debatu na úrovni zástupců sdružení vybavených jasným mandátem svých členů.


Klíčová slova:
PSNV