×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Blatenské vzdělávání již třetím rokem

Blatenské vzdělávání již třetím rokem

Od září 2012 běží již třetí ročník včelařského vzdělávání v SOU Blatná. Po prvním tzv. nultém ročníku Jihočeské včelařské školy v roce 2010 začala od září 2011 výuka akreditovaného učebního oboru 41-51-H/02 Včelař. Jedná se o dvouleté zkrácené studium pro uchazeče, kteří mají již ukončené středoškolské vzdělání.


Letos v září jsme do prvního ročníku přivítali 27 posluchačů. Od té doby absolvovali již čtyři soustředění (konzultace) s výukou základů včelařství – předměty Biologie včely medonosné, Základy biologie a ekologie, Zoologii včelařství a Informační a komunikační technologie. V posledně uvedeném předmětu se neučí pouze klasické záležitosti jako kancelářské a prezentační programy, ale klade se důraz na aplikace IT záležitostí do včelařství; např. při poslední konzultaci měli posluchači nácvik používání programu Dawino k proměřování žilnatiny křídel včel pro určení plemenné příslušnosti. V odborném výcviku se posluchači ve výukové truhlárně seznámili s výrobou nástavkových úlů a na včelnici poznali projevy včelstva v tomto ročním období.

Druháky čekají zkoušky

Druhý ročník navštěvuje 22 posluchačů. Jedná se již o „ostřílené“ včelaře, kteří po základech v prvním ročníku se nyní seznamují s náročnější látkou. Prošli např. ostrým cvičením z marketingu ve včelařství a v předmětu Včelí produkty absolvovali přednášku a cvičení z pylové analýzy medu, kterou vedl Antonín Přidal z Mendelovy univerzity Brno. Do února 2013 bude ještě probíhat pravidelná výuka a potom již bude příprava na závěrečné zkoušky. Protože včelařit se člověk nenaučí ve školní lavici, ale u včel, studenti zorganizovali během prázdnin konzultace mimo plán a spolu s vyučujícími si několikrát během léta užili na výukové včelnici včelaření opravdu dosyta. A původní nejistí začátečníci se před očima proměňovali ve včelaře, kteří umí se včelami zacházet, postupně odkládají utěsněné skafandry a zjišťují, že v jednoduchosti je půvab včelaření.

Praxe běží i v listopadu

Co dělají žáci SOU Blatná v podzimních měsících? Například prakticky zkouší, jak používat kyselinu šťavelovou v bezplodém období. Na pokusném a výukovém včelíně v Neradově bylo ošetřeno několik včelstev metodou pokapání cukerným roztokem s kyselinou šťavelovou. K aplikaci žáci použili postřikovač na ošetřování rostlin, ale vhodná je obyčejná injekční stříkačka, kterou lze dobře odměřit aplikované množství roztoku.

Tuto metodu lze zvládnout bez nákladných ochranných pomůcek, stačí gumové rukavice a brýle, aby nedošlo k zasažení očí. Při ošetřování bylo kolem sedmi stupňů, ale žáci byli některými „veselými“ včelami donuceni použít klobouk se závojem.

Inspirace ze Švédska

Z několika možných doporučených receptur koncentrací žáci spolu s instruktory odborného výcviku zvolili střední hodnotu koncentrace roztoku podle Švédské zemědělské univerzity v Uppsale.

4,2 % roztok kyseliny šťavelové v 60% sacharóze.

Roztoči po tomto ošetření padají celý měsíc, ale už druhý den po aplikaci bylo na podložkách „naseto“. Ošetření jednoho včelstva vyjde zhruba na dvě koruny a účinnost se při optimální aplikaci uvádí kolem 95 %! Výhodou metody také je, že včelař udělá automaticky zimní kontrolu včelstev.

Kyselina šťavelová má po nakapání velký účinek ve včelstvu bez plodu, ale je doporučeno ji aplikovat pouze jednorázově, neboť ubírá na životnosti kromě roztočům také včelám. Je možné ji použít na jaře nebo v létě k ošetření smetenců či rojů u letní generace včel. Zimní generaci, která se s kyselinou šťavelovou ještě nesetkala, lze ošetřovat právě v období listopad, prosinec formou pokapávání pouze jednorázově tak, aby včely úspěšně přezimovaly.

V Blatné to žije nejen výukou

Prosincový výukový víkend v Blatné byl završen přednáškou o vosku a výrobě medového vína s ochutnávkami a předvánoční besídkou. Posluchači obou ročníků jsou ze všech regionů České republiky, zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Je zajímavé, že mezi posluchači je 16 žen. Že by ženy přebíraly české včelařství do svých rukou?

Petr Texl

třídní učitel

Foto

Aplikace cukerného roztoku kyseliny šťavelové do uliček na včely je snadná

Foto Petr Chvojka

Cvičení v druhém ročníku na téma pylová analýza medu

Foto Ivan Černý