×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Chlad, tma a sucho – magická trojka při skladování medu

Chlad, tma a sucho – magická trojka při skladování medu

Mnozí včelaři nechají svůj med hned po medobraní analyzovat. Ale co se stane, když si včelař ponechá určitou zásobu medu? Má pak med při dlouhodobějším skladování požadovanou kvalitu? Co a jak se má udělat s medem v případě, když ho po medobraní dlouhodoběji skladujeme, aby nepozbyl svou kvalitu? 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Provozní metody