×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Chystá se Mezinárodní rok zdraví rostlin

Chystá se Mezinárodní rok zdraví rostlin

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. V současnosti se až 40 % světové sklizně plodin nevyužívá kvůli ztrátám způsobeným škůdci. Globální produkce tak přichází vlivem fytopatogenních chorob o 220 bilionů dolarů ročně a vlivem invazních škůdců o dalších 70 bilionů dolarů.

„Mezinárodní rok zdraví rostlin je klíčová iniciativa pro zdůraznění významu zdraví rostlin k zajištění bezpečnosti potravin, ochraně životního prostřední a biodiverzity a hospodářského rozvoje,“ říká zástupkyně ředitele FAO Maria Helena Semedo. Doufejme, že aktivita směřující k ochraně zdraví rostlin nebude spočívat v ještě masivnějším nasazení pesticidů, ale půjde se cestou udržitelného rozvoje zahrnujícího péči o opylovatele.

K iniciativě se v České republice připojí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako národní organizace ochrany rostlin České republiky, Česká společnost rostlinolékařská a odbor rostlinolékařství České akademie zemědělských věd.

Informační brožura o Mezinárodním roce zdraví rostlin je ke stažení na http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0324EN.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz