×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Dovětek k významu výzkumu genotypů ERIC I a II pro praxi

Všechny tyto nové informace o rozdílech ve vlastnostech P. larvae v závislosti na jeho genotypu určeném dle ERIC primerů mohou ovlivnit náš dosavadní pohled na mor včelího plodu, jeho příznaky, diagnostiku a prevenci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Nemoci včel