×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Dvě metodiky integrované ochrany řepky

Dvě metodiky integrované ochrany řepky

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., v Praze vydal dvě metodiky, které se sice primárně obracejí na zemědělce, ale měly by zajímat i včelaře. Osvětlují totiž současné zvyklosti v pěstování řepky.

První z nich s názvem Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců konstatuje, že: „Proti živočišným škůdcům škodícím na jaře se významně zvýšila potřeba ošetření insekticidy v posledních 10 letech zejména vlivem změn ve škodlivosti hlavních druhů škůdců.“ Nicméně uživatel příručky se důkladně seznámí nejen s živočišnými organismy škodícími na řepce, ale také s pleveli a plísněmi, proti kterým se používají herbicidy a fungicidy. Ani ty nejsou bez negativního vlivu na včely. Vyústěním metodiky by měl být příklon k integrované ochraně rostlin, kde se masivní chemizace nahrazuje šetrnějším používáním přípravků na ochranu rostlin a agrotechnickými opatřeními, což je pro hmyz dobrá zpráva. Na publikaci se podílel špičkový autorský kolektiv vědců z našich nejdůležitějších pracovišť ve složení František Kocourek, Jiří Havel, Tomáš Hovorka, Miroslav Jursík, Jan Kazda, Pavel Kolařík, Eva Plachká, Jiří Skuhrovec, Marek Seidenglanz, Jaroslav Šafář. ISBN: 978-80-7427-300-1. Více než stostránková brožura je volně ke stažení na https://www.vurv.cz/sites/File/2018_certifikovana_metodika_Integrovana_ochrana_repky.pdf

Většina členů výše uvedeného kolektivu se podílela na druhé, související metodice Technologie pěstování a ochrany řepky založená na výběrovém ošetření odrůd různě atraktivních pro klíčové škůdce. Velmi zjednodušeně lze říci, že princip spočívá v osetí polí odrůdami řepky s různou dobou kvetení, což s sebou nese benefity jak pro ochranu řepky, tak z hlediska rozložení řepkové snůšky do delšího časového období také pro včely. Jde o pouze 4stránkový materiál, který je rovněž ke stažení na https://www.vurv.cz/sites/File/2018_Repka_technologie_final_na_web.pdf


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz