×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Evropská komise zakázala tři rizikové insekticidy

Evropská komise zakázala tři rizikové insekticidy

Imidakloprid, thiametoxam, klothianidin, prostředky k hubení škodlivého hmyzu patřící do skupiny neonikotinoidů, u nichž existuje podezření z negativního působení na včely, nebudou moci od letošního prosince zemědělci použít při ošetření jarních obilovin a včelami navštěvovaných plodin na území Evropské unie.

Evropská komise (EK) o dvouletém částečném zákazu tří neonikotinoidů rozhodla na základě principu předběžné opatrnosti a zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), v níž jsou popsána závažná rizika těchto látek pro včely. Zmíněné neonikotinoidy podle EFSA ovlivňují přirozené chování včel, jejich fyziologické i metabolické pochody a snižují schopnost létavek orientovat se v prostoru a vrátit se do úlu. V půdě se hromadí řadu let a mohou tak v součinnosti s dalšími pesticidy ještě dlouho po svém použití ovlivňovat zdraví opylujícího hmyzu.

Dvouletý částečný zákaz těchto látek, běžně používaných také v Česku, v praxi mimo jiné znamená, že zemědělci je mohou dále používat, pokud je aplikují jinak než mořením osiva, granulátem do půdy či postřikem na list u jarních obilovin, nebo na plodiny, které včely za normálních okolností nepřitahují, tedy například na ozimé obilniny, cukrovku, chmel či brambory. Zákaz se navíc nevztahuje na neonikotinoidy acetamiprid a thiakloprid, které působí podobným způsobem jako zmíněné zakázané látky a mohou je proto nahradit.

 

Češi a Bayer nesouhlasí

Rozhodnutí EK předcházelo hlasování členských států sedmadvacítky, při kterém nebylo dosaženo kvalifikované většiny pro ani proti přijetí návrhu EK. Česko a Slovensko hlasovaly spolu s dalšími šesti státy proti zákazu neonikotinoidů.

České Ministerstvo zemědělství (MZe) zdůvodnilo svůj postoj zpochybněním údajů, ze kterých EK vycházela. „EFSA nezískala dostatek dat v polních podmínkách. V laboratorních podmínkách bez reálných dat z terénu snadno dojde ke zkreslení dopadu na včely. Existují také informace, že EFSA použila v některých studiích vyšší dávky neonikotinoidů, než jsou v zemědělství reálně používány. Rovněž byly nedávno publikovány analýzy na základě terénních dat, jejichž výsledky žádný fatální dopad neonikotinoidů na včely neprokázaly,“ uvedl Ing. Michal Hnízdil z Odboru rostlinných komodit MZe s tím, že ani podle Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o., nepředstavují neonikotinoidy pro české včely takové riziko, aby bylo nutné sahat k natolik razantnímu opatření, jakým je jejich zákaz.

Ministerstvo se naopak obává, že insekticidy, které začnou zemědělci používat namísto zakázaných neonikotinoidů, mohou být pro včely ještě rizikovější. Podle Hnízdila jde především o pyrethroidy, proti kterým se škůdci snadněji stávají odolnými a nutí tím zemědělce používat stále vyšší dávky.

Téhož názoru je i firma Bayer, která jako jeden z hlavních světových výrobců přípravků obsahujících zákazem postižené účinné látky považuje rozhodnutí EK za „krok zpátky pro evropské zemědělství“, který nebude mít pozitivní dopad na zdraví včel.

Evropská komise hodlá dál vyhodnocovat informace o účincích všech tří zmíněných látek na opylovatele a nejpozději do dvou let rozhodnout o dalším postupu.

O vývoji a souvislostech dění na poli s pesticidy budeme informovat v dalších číslech Moderního včelaře. Tiskové zprávy zmíněných stran najdete na našem webu.

 

redakce


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz