×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Evropské dotace v novém kabátě

Evropské dotace v novém kabátě

Od roku 2005 mají chovatelé včel možnost čerpat „evropské“ dotace. Každé tři roky těmto dotacím předchází vypracování národních včelařských programů a po jejich schválení obdrží členské státy Evropské unie finanční příspěvek podle skutečného stavu (počtu) včelstev. K této sumě vláda České republiky přidává stejný díl finančních prostředků. Pro nadcházející včelařský rok (1. 8. 2019 – 31. 7. 2020) činí souhrnná částka pro včelaře v ČR téměř 65 mil. Kč.

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) evropskou dotaci administroval na základě Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. s pravidelnými novelizacemi každé tři roky. Pro nastávající tříleté období (2019–2022) vyšlo úplně nové Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Název zůstal stejný, ale změn je hodně a jsou podstatné. Zásadní je fakt, že po 14 letech není žadatelem o evropskou dotaci pouze Český svaz včelařů, z. s., respektive zapsaný spolek, který sdružuje více jak 50 % chovatelů včel (jak bylo uvedeno v dřívějším nařízení vlády), ale i další subjekty. Dotační opatření zůstala stejná, přibyla některá podopatření, něco se zjednodušilo a zpřehlednilo, něco se naopak rozkošatilo. Důležité změny jsou uvedeny v tabulce zde

Protože ještě v evropské dotaci nenastal ideální vztah mezi chovatelem včel a státem, vydá Státní zemědělský a intervenční fond jako hlavní administrátor příručku pro pro chovatele včel, jak se má v této složité mašinérii orientovat.

SZIF zatím vydal pro žadatele (zprostředkovatele) dotací příručku a formuláře žádostí. Vše lze nalézt, včetně plného znění NV č. 148/2019 Sb., na www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi.

 


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz