×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Hmyz volá o pomoc

Letošní jaro je ve znamení informací o výzkumu vědců, podle kterého v Německu poklesl výskyt létajících druhů hmyzu na čtvrtinové množství ve srovnání se stavem před třiceti lety. 

Němci vloni uveřejnili zprávu o 27 let trvajícím sčítání hmyzu na 63 různých místech v chráněných krajinných územích. Pracovali s 1 500 vzorky hmyzu pochytaného do speciálních stanů a poté zváženého. Přestože pracovali v lokalitách s přísnou ochranou, konstatovali úbytek 75 procent hmyzích druhů. Obdobná situace je pravděpodobně také jinde v Evropě. Vzhledem k významu hmyzu pro celý ekosystém je to mimořádně závažné zjištění.

Situaci zřejmě způsobilo více faktorů, od úbytku přirozených hmyzích stanovišť v intenzivně obdělávané zemědělské krajině přes klimatické změny až po masivní používání agrochemikálií.

Jakub Hlaváč v Idnes.cz zprávu doplnil o citaci časopisu Science, který popsal výskyt cizorodých látek v medu. V roce 2017 prošly analýzou vzorky medu na 200 místech zeměkoule, přičemž tři čtvrtiny vzorků obsahovaly stopy chemikálií. Konkrétně v Severní Americe 86 %, v Asii 80 % a v Evropě 76 %. V Jižní Americe to bylo „jen“ 57 %. V téměř polovině vzorků zachytily laboratoře směs pesticidů.


Klíčová slova:
MV Info