×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Hmyzu zvoní hrana

Asociace soukromého zemědělství informovala v březnu na základě Novinek.cz a časopisu New Scientist  o studii publikované periodikem Biological Conservation. Francisco Sanchez-Bayo z australské University of Sydney a Kris Wyckhuys z pekingské Akademie zemědělských věd v ní uvedli, že dvě pětiny hmyzích druhů zažívají početní úbytek a třetina je ohrožena.

Mezi nejpostiženější patří motýli, noční můry, vrubounovití, vosy, čmeláci a včely.

Podle obou vědců se celkové množství hmyzu během posledního čtvrtstoletí zmenšuje ročně o 2,5 %. Rychlost vymírání hmyzích druhů je tak 8x vyšší než u ostatních zvířat. Pokud by se toto tempo nezastavilo, byly by důsledky pro Zemi katastrofální, protože hmyz je základem mnoha ekosystémů.

Podle kritiků však autoři vycházeli téměř výlučně z dílčích prací o situaci hmyzu na severní polokouli. Sanchez-Bayo a Wyckhuys však připomínají, že Evropa a Severní Amerika disponují nejúplnějšími záznamy o stavu hmyzu, proto se jejich studie opírala právě o tyto kontinenty.

Za hlavní příčinu vymírání hmyzu považují ztrátu životního prostoru vhodného pro řadu druhů a klimatické výkyvy ovlivňující hlavně tropický hmyz. Dále pak negativní vliv agrochemikálií a emise. V případě včel upozorňují na nemoci, především na varroózu.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz