×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Jak ovlivní kůrovcová kalamita medovicovou snůšku?

Jak ovlivní kůrovcová kalamita medovicovou snůšku?

Kůrovci jsou přirozenou součástí lesů. Napadají především oslabené a staré stromy. Díky tomu dochází k přirozené obnově lesa. Zcela odlišná situace nastává v uměle vytvořených stejnověkých monokulturách často vysazených na nevhodných stanovištích pro daný druh dřeviny. V takových případech je již z minulosti známo, že dochází k plošnému přemnožení škůdců a napadení stromů. S důsledky se pak potýkají nejen lesníci, ale také včelaři, jak vyplývá z článku v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Včelařské rostliny