×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Jak ovlivní kůrovcová kalamita medovicovou snůšku?

Jak ovlivní kůrovcová kalamita medovicovou snůšku?

Kůrovci jsou přirozenou součástí lesů. Napadají především oslabené a staré stromy. Díky tomu dochází k přirozené obnově lesa. Zcela odlišná situace nastává v uměle vytvořených stejnověkých monokulturách často vysazených na nevhodných stanovištích pro daný druh dřeviny. V takových případech je již z minulosti známo, že dochází k plošnému přemnožení škůdců a napadení stromů. S důsledky se pak potýkají nejen lesníci, ale také včelaři, jak vyplývá z článku v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Včelařské rostliny


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz