×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Jaké pesticidy a jejich rezidua najdete v pylu?

Jaké pesticidy a jejich rezidua najdete v pylu?

V červnu 2018 publikoval časopis PLoS ONE poměrně rozsáhlý výzkum týmu Franzisky Böhmové z univerzity v Hohenheimu zabývající se rezidui pesticidů v pylu, který včely medonosné nasbírají a uloží do plástů. Sledování proběhlo na třech stanovištích s významným zastoupením zemědělské výroby na jihu Německa. Výsledky jsou zajímavé, mnohdy varovné a bude třeba zavést do praxe více podobných sledování.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Věda a výzkum