×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR! Seznam najdete zde.

Ještě ke statistice Státní veterinární správy

Ještě ke statistice Státní veterinární správy

MVDr. Leoš Čeleda, CSc., ze Státní veterinární správy na semináři Úloha včel v současné rostlinné výrobě dne 10. 4. 2017 přinesl ještě další data k varroóze a hnilobě včelího plodu.

Obr.: CC-BY-3.0 Denis Anderson, CSIRO

Nejvíce varroózy bylo zjištěno u včelstev v Středočeském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji v tomto pořadí. Zmínil Nařízení Evropské komise o zdraví zvířat, která zřejmě doznají během několika let změn, avšak počítá se s tím, že varroóza nadále zůstane ve sledovaných nákazách.

Co se týká hniloby včelího plodu, tak, jak již naši čtenáři vědí z minulých čísel Moderního včelaře, byla tato nemoc po mnoha letech detekována na severovýchodě Čech v období 2015/16, konkrétně na území Chráněné krajinné oblasti Krkonoše. Upozornil na to, že původce nemoci je velmi rezistentní a může se významně šířit dál.

K moru včelího plodu řekl, že historicky je nejproblematičtější severní Morava. Je však třeba také vzít v úvahu fenomén „Kdo hledá, najde“. Neboť tam, kde se mor vyskytl, je bdělost veterinářů a včelařů mnohem vyšší nežli jinde. Nákaza však prokazatelně pokračuje, a kromě již zmíněného Olomoucka a Zlínska přibylo letos Mostecko.

Co se týká hromadných úhynů včelstev, upozornil na to, že některé menší úhyny včelaři vůbec nehlásí a na druhé straně se veterináři setkávají s hyperaktivními ohlašovateli, kdy v konečném důsledku náklady na prošetření situace výrazně převyšují dopady. Přesto je dobré vědět, že na stránkách Státní veterinární správy jsou aktuální kontakty na veterináře v regionech, kam je možné okamžitě úhyny hlásit. Veterináři pak odebírají do 72 hodin vzorek 500 včel, což sám uznal jako v praxi někdy těžko proveditelné, když uhynou již v průběhu cesty za pastou. Laboratorní analýzu provádí Státní veterinární ústav. Vzorky ošetřovaných rostlin odebírají rostlinolékaři.


Klíčová slova:
MV Info