×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Když se řekne cejch

Když se řekne cejch

Podle Wikipedie je cejch trvanlivou značkou se speciálním významem, která má daný objekt jasně označit. V technice se jedná o úřední značku potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů. Toto slovo však může také znamenat neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci. V přeneseném významu újmu na reputaci, kariéře či jinou událost, která daného jedince stigmatizuje a zařazuje do určité „škatulky“. Cejchování je činnost, při které se měřidla, zvířata, případně i lidé opatřují cejchy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla