×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Krajské dotace v roce 2019

Nejbližší uzávěrky pro včelařské dotace ve Středočeském a Zlínském kraji.

Středočeský kraj

Za finanční podpory Středočeského kraje pokračuje v letošním 1. pololetí kampaň Hrr na mor. Radní Středočeského kraje se ji 3. 12. 2018 rozhodli podpořit dotací ve výši 1,5 milionu korun, což činí 80 % z celkových rozpočtovaných nákladů.

Akce umožní prověřit zhruba 2 500 vzorků na mor včelího plodu, díky nimž se posoudí zdravotní stav přibližně 40 tisíc včelstev. Pro včelaře bude navíc k dispozici poradna, uskuteční se konference, včelaři dostanou informační materiály a dále se budou rozvíjet webové stránky projektu http://hrrnamor.cz.

Cílem je jednak odhalit neznámá ložiska moru, jednak poskytnout včelařům objektivní informace o této nemoci a poskytnout jim první pomoc v případě nákazy jejich včelstev.

Sběr vzorků probíhá již od prosince 2018 a skončí v druhé polovině letošního dubna. Poradenská a informační činnost by měla probíhat průběžně po celou dobu kampaně, tzn. do konce června 2019.

 

Environmentální vzdělávání ve Středočeském kraji

Až do 1. března 2019 do 15.00 hodin přijímá Středočeský kraj žádosti o dotace v rámci programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Celková částka, kterou Středočeši na tento účel věnují, činí 7 milionů korun. Jedna kapitola se týká podpory ekologických výukových programů, osvětových akcí, přednášek, odborných exkurzí, terénních cvičení, výstav, naučných stezek atd.

O peníze mohou tedy žádat také včelaři, kteří výše uvedené cíle naplní. Minimální výše požadované dotace je stanovena na 10 000 Kč a maximální na 1 milion korun. Přesné podmínky jsou na

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo-2019/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/stredocesky-kraj-podpori-kampan-hrr-na-mor .

 

Zlínský kraj

Zastupitelé Zlínského kraje schválili dotace na podporu začínajících i stávajících včelařů. Podpora v rozmezí 5–10 000 Kč se týká nákupu základního vybavení v množství tří až šesti nástavkových úlů s varroadnem včetně rámků a drobných doporučených pomůcek pro chov včel. Spoluúčast žadatele je 30 %. O podporu mohou žádat zájmoví včelaři s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. Žádost je třeba podat od 21. 1. do 15. 2. 2019. Podrobnosti na https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-19-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-cl-4485.html .


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz