×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Kraňka versus Buckfast

Kraňka versus Buckfast

Redakce Moderního včelaře mě požádala o porovnání dvou plemen včely medonosné, a to kraňky a buckfastky. Hned na úvod je potřeba upozornit na skutečnost, že k objektivnímu posouzení výkonu je potřeba testace za přesně daných podmínek. To znamená soutěž za rovnocenných podmínek. Jinak než na testačních stanicích to nelze uskutečnit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla