×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Med - dozor nad výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu a souvisejícími činnostmi

Med - dozor nad výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu a souvisejícími činnostmi

V posledních měsících se objevují stále častěji dotazy k medu, a to jak k výrobě (včetně prvovýroby), tak k zpracování a uvádění medu do oběhu. Vzniká celá řada nejasností, nepřesností a mylných interpretací legislativy, které mohou mít ve svých důsledcích negativní dopad na producenty medu, chovatele včel, prodejce a v neposlední řadě na zákazníky, kteří si med kupují.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
Téma čísla