×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Med roku 2017

Med roku 2017

V České republice chybí celostátní soutěže a přehlídky medu, které jsou v mnohých státech již zavedené. Patříme mezi země s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundovaná nabídka a prezentace medu přímo od včelařů není na požadované výši. Proto jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu připravili medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. V druhém ročníku soutěže s názvem „Med roku 2016“ se sešel již dvojnásobný počet přihlášených vzorků medu. Úspěch obou pořádaných ročníků u odborné i laické veřejnosti nás zavazuje tuto akci zopakovat i letos.

Třetí ročník soutěže „Med roku 2017“ se uskuteční ve dnech 16.–17. září 2017 v Brně, Lužánkách – Středisku volného času za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství České republiky.

Kromě soutěže se můžete těšit také na odbornou mezinárodní konferenci na téma Krajina pro trvale udržitelný chov včel. Soutěžící včelaři se konference mohou zúčastnit zdarma. Program uveřejníme v následujících číslech Moderního včelaře a na webových stránkách www.medroku.cz.

Po oba dva dny bude probíhat výstava soutěžních medů s degustací vybraných vzorků. Budete se moci poradit o všem, co se týká kvality včelích produktů a využít možnosti analýzy kvalitativních parametrů donesených vzorků vlastního medu.

 

Soutěžní kategorie

 1. Květové medy

 2. Jednodruhový květový med (např. akát, pohanka, slunečnice, lípa)

 3. Vícedruhový květový med

 4. Vícedruhový květový med pastový

 5. Medovicové medy

 6. Nejlepší design medu

 7. Hodnocení veřejností

  Pozn. Pokud si nejste jisti zařazením svého medu do správné kategorie, nevadí. Po změření vodivosti med případně přeřadíme. Vyloučení ze soutěže nehrozí.

   

  Pokyny pro soutěžící

  Med je nutno připravit do dvou sklenic o objemu 720 ml, které vám po přihlášení zašleme zdarma v přepravním polystyrenovém obalu na vaši adresu. První sklenice je určena na výstavu a musí být opatřena správně značenou etiketou, jinak bude med ze soutěže vyřazen. Výstavní vzorek by měl odpovídat vašemu běžnému prodejnímu balení, není nutné použít přiložený typ sklenice.

  Mezi povinné údaje na etiketě patří:

  Název potraviny: Med (květový nebo medovicový)

  Množství potraviny: Uvádí se váha v g nebo v kg.

  Doba minimální trvanlivosti: Jelikož má med trvanlivost delší než 18 měsíců (zpravidla se uvádějí 2 roky), nemusí být uvedeno přesné datum, stačí uvést rok.

  Jméno nebo obchodní název a adresa výrobce: Není povinností uvádět telefonní číslo.

  Nepovinné údaje:

  Podmínky uchování nebo podmínky použití.

  Země původu: Nevyžaduje se u produktů z ČR uváděných na trh v ČR. Tento údaj je tedy povinný pouze v případě vývozu medu.

  Doplňující údaje k označení druhu medu: Květový pastový, luční, lesní, lipový, pohankový, řepkový med atd.

   

  Druhá sklenice je určena na degustaci medu odbornou porotou a veřejností a na laboratorní analýzu. Tato sklenice musí být typu Facette a nesmí být opatřena etiketou, na soutěži bude označena pouze číslem. Postoupí pouze ty vzorky medu, které vyhoví ve všech parametrech normy Český med (obsah vody, HMF, pH, vodivost, aktivita diastázy). Následně bude vzorky medů hodnotit odborná porota.

  Adresa pro zasílání vzorků medu

  PSNV-CZ, Radomír Hykl, Hlavní 99, 753 56 Opatovice u Hranic

   

  Termíny pro doručení vzorků:

  Kategorie A: Květové medy do 31. 7. 2017

  Kategorie B: Medovicové medy do 25. 8. 2017

  Každý včelař může do soutěže zaslat i více vzorků.

   

  Účast v soutěži Med roku 2017 je pro všechny včelaře z České republiky zdarma, je nutno uhradit pouze poštovné při odeslání vzorků medu. Včelaři ze Slovenské republiky se mohou zúčastnit prezentace medů, včetně hodnocení veřejností na místě (soutěžní kategorie C a D).

  Podrobnosti o soutěži včetně přihlašovacího formuláře naleznete na webových stránkách www.medroku.cz.


 

Klíčová slova:
Téma čísla