×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Med roku 2019

Med roku 2019

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá 11.–13. 10. 2019 již pátý ročník akce Med roku. Soutěž proběhne při akci Národní výstava medu v Brně s konferencí, jmenovitě v Kulturním domě Rubín, Makovského nám., Brno-Žabovřesky.

V letošním Medu roku se v porovnání s minulými ročníky více zaměříme na spotřebitele. To je dáno již tím, že koncept soutěže měníme na výstavu. Návštěvníci budou mít možnost nejenom medy ochutnat, ale i získat kontakty na účastníky soutěže a v neposlední řadě i zakoupit kvalitní med přímo na místě. Při výběru medů jim pomohou i řízené degustace, při kterých se dozvědí, na co se při ochutnávání medů zaměřit. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti, jak různorodé jsou u nás medy, a dát tak možnost poznat ty nejkvalitnější medy, které se v daném roce včelařům podařilo vyprodukovat.

Hodnocení soutěžních vzorků

Medy, které návštěvníkům předložíme, projdou předem podrobným a přísným hodnocením. Důležité bude senzorické posouzení ze strany degustační komise. Zde by se měl příznivě projevit fakt, že její členové prošli nejenom zkouškami senzorických smyslů, ale i dalším školením týkajícím se přímo problematiky medu. Věříme, že to povede k objektivnějším výsledkům, jež pomohou lépe odlišit kvalitu jednotlivých soutěžních vzorků.

Každý vzorek dále projde kontrolou v certifikované laboratoři, kde se uskuteční jeho fyzikálně-chemický rozbor. Takto získané hodnoty umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů.

Oproti minulým ročníkům budeme hodnotit úroveň značení z pohledu platných legislativních předpisů, které směřují k tomu, aby spotřebitel získal z údajů na obalu co nejlepší informaci o samotném výrobku.

Nezapomeneme ani na to, že hezký obal prodává, takže budeme posuzovat vzhled předložených vzorků.

Takto koncipovaná soutěž si samozřejmě vyžádá pečlivější přístup nejenom ze strany pořadatelů, ale i soutěžících, jimž jsou určeny následující informace.

 

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v 5 kategoriích (viz tabulka). Z toho se tři kategorie týkají medů květových, další kategorie pak medů medovicových. Zařazení do těchto kategorií bude provedeno na základě údajů uvedených na přihlašovacím formuláři a etiketě soutěžního vzorku. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru. Pokud zde dojde k rozporu, rozhodující bude laboratorní rozbor a důsledkem bude vyloučení vzorku ze soutěže.

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů, bude ze soutěže vyřazen.

Abychom zdůraznili důležitost obalu z pohledu spotřebitele, vyhlašujeme zvlášť i kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Předpokládáme, že včelaři budou do soutěže odesílat své výrobky v obalech, které skutečně používají, a že se tedy nebude jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže.

Tabulka: Soutěžní kategorie

Květové medy

Medovicové medy

Med

Nejlepší obal

Jednodruhové

(např. akát, pohanka)

 

 

 

Vícedruhové

Pastové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativní požadavky na značení medů:

Povinné údaje

Název potraviny: Med

Původ medu: květový nebo medovicový

Země původu: Česká republika

Množství potraviny: g nebo kg

Doba minimální trvanlivosti

Jméno nebo obchodní název a adresa výrobce
 

Nepovinné údaje

Regionální, územní nebo místní označení původu

Podmínky uchování

Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více jak 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 mil. Kč)

Hodnocení ze strany certifikované laboratoře:

Obsah vody max. 20 %

Obsah HMF (hydroxymethylfurfuralu) max. 40 mg/kg

Kyselost max. 50 mekv./kg

Aktivita diastázy min. 8

Pokyny pro soutěžící:

Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky.

Na základě přihlášení Vám na Vaši adresu zašleme dvě sklenice Facette o objemu 720 ml v polystyrenovém přepravním boxu.

První sklenice je určena na výstavu. V případě, že vám Facette nevyhovuje, můžete použít jiný typ. Tato sklenice musí být označena etiketou tak jako při prodeji v maloobchodě.

Druhá sklenice musí být typu Facette a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

 

Termíny přihlášek:

Kategorie A do 15. 7. 2019

Kategorie B do 5. 9. 2019

 

Podrobnější informace a rady na www.medroku.cz.

 

Projekt je realizován s podporou finančních prostředků pro nestátní neziskové organizace z kapitoly Ministerstva zemědělství.


Klíčová slova:
PSNV


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz