×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Mezinárodní konference k novým potravinám

Mezinárodní konference k novým potravinám

19.–20. 6. 2018 se v Praze konala k problematice nových potravin mezinárodní konference, kde byl celý blok věnovaný právě hmyzu. Hojná účast pracovníků z vědeckých institucí, dozorových orgánů a podnikatelů dává tušit, že jde o téma budoucnosti. Obsah sdělení expertů, kteří na jednání přijeli a reprezentovali orgány Evropské unie, se kryje se sděleními v článku Uvedení „včelího masa“ na český trh. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla