×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Mezinárodní konference o medu se vydařila

Mezinárodní konference o medu se vydařila

Od začátku letoška jsme vás zvali do Brna-Lužánek, kde od 25. do 27. září pořádala Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., výstavu s konferencí k 150. výročí vynálezu medometu. Připomeňme, že se tak dělo téměř na den přesně v místě, kde Franz Hruschka předvedl svůj převratný vynález.

Byl čtvrtek po poledni a do nádherné novorenesanční budovy uprostřed nádherného parku se začali trousit všichni, kteří na sebe vzali starost o zdar akce. To však Středisko volného času, které už sedmdesát let nahrazuje původní restaurační provoz, patřilo ještě dětským kroužkům, velký sál józe a muzikantské zkoušce. Nicméně foyer, na následující tři dny propůjčený včelařům, už byl vyklizený a připravený na instalaci výstavy fotografií, medů a medometů. Že si děti s maminkami chodily točit klikou nejrůznějších typů, vzešlých z Hruschkova nápadu, ledva se objevily na výstavním molu, nepřekvapilo. Padla desátá večer a bylo hotovo.

Od pátečního dopoledne se začali trousit první návštěvníci, zvědaví na historické medomety ze sbírek Národního zemědělského muzea v Kačině, z Živého muzea Jiřího Pokorného ze Světlé na Blanensku a od Františka Vlčka z Dubické včely, o. s., z podhůří Hrubého Jeseníku. Protiváhou byly moderní medomety z firem Apinovo, Apidomia, Havlíčková Borová a Kovář.

Koho nebavily medomety, ten se potěšil žánrovými snímky včel a rázovitých včelařů Milana Motyky, nebo se poučil, jak vypadá včelí tělo pod elektronovým mikroskopem na fotografiích pořízených Františkem Weydou. Přívětivé byly i obrázky brněnských školáků na téma včel, které přivezly členky České apiterapeutické společnosti.

Největší úspěch však sklidily řízené degustace nejrůznějších medů, které v rámci soutěže více nežli čtyř desítek včelařů připravili Zdeňka Cutáková a Zdeněk Klíma. Ochutnávali a hodnotili všichni: novináři, náhodní příchozí, brněnští včelaři i odborníci na slovo vzatí.

Dnem „D“ byla sobota, kdy začala dvoudenní odborná konference o medu. Kromě známých českých odborníků přijel z Nizozemí Henk Kok, aby přednášel o vřesovém medu. Z Německa dorazil Alexandr Uzunov a nechyběli ani slovenští odborníci. Z konference vzešel sborník přednášek a abstrakt, který je k dispozici v e-shopu PSNV-CZ. Sdělení, která ve sborníku jsou jen v abstraktech, přináší v plném znění částečně toto číslo Moderního včelaře. Program završila společná prohlídka Mendelova včelínu v doprovodu pana doc. RNDr. Vladimíra Ptáčka, CSc., který se významně zasloužil o revitalizaci této památky.

Konference pokračovala i během neděle, kdy medovou výstavu navštěvovaly desítky Brňanů, kteří šli do Lužáneckého parku na procházku. Naštěstí mohli med nejen degustovat, ale také si ho koupit. Prodával se však nejen med, ale také časopisecká a knižní produkce PSNV-CZ i speciální hrnečky, vydané při této příležitosti. Největší zájem byl o DVD Včelař–Farmář. Na pultu byly také zmenšené repliky originální demonstrační pomůcky Franze Hruschky, kterou před 150 lety v Brně přiblížil princip odstřeďování medu v medometu. Všichni si odnášeli šedesátistránkový Sborník přednášek a abstrakt s Výstavním katalogem, který PSNV-CZ při této příležitosti vydala.

 


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz