×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Mikroplasty v medu

Mikroplasty v medu

Mikroplasty, drobné částice vznikající při výrobě nebo rozkladu plastů, představují novou formu znečištění, o jehož dopadech na lidské zdraví je toho zatím známo jen velmi málo. Mohou mikroplasty ohrozit i kvalitu medu? To sledujeme v článku, pro který Erik Tihelka rešeršoval důležité zahraniční studie.

Plastové mikrovlákno pod světelným mikroskopem. Wikicommons.org

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla