×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Ministerstvo zemědělství zakáže od 1. 1. 2019 plošnou aplikaci glyfosátu

Ministerstvo zemědělství zakáže od 1. 1. 2019 plošnou aplikaci glyfosátu

Od příštího roku nebudou moci zemědělci používat přípravky s obsahem glyfosátu pro desikaci, která urychluje dozrávání některých plodin a zvyšuje podíl sušiny porostu před sklizní. Omezí se rovněž plošné používání glyfosátu. Zákaz se zatím nedotkne aplikace v malém na zahrádkách.

Změnu pravidel umožnilo prováděcí nařízení Evropské komise, které sice 12. 12. 2017 obnovilo schválení účinné látky glyfosát na období 5 let a koncem platnosti 15. 12. 2022, a to pro veškeré užití této účinné látky, avšak současně umožnilo členským státům unie, aby na národní úrovni rozhodly o omezení použití této látky.

Za posledních šest let se podařilo snížit používání pesticidů v ČR celkově o 7,1 %. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 v ČR spotřebovalo 935 tisíc litrů, v roce 2017 to bylo 750 tisíc litrů.

Poznámka redakce: Jedná se o nejpoužívanější herbicid, který je součástí přípravků známých pod názvem Roundup. Jako Agent Orange ho Američané používali během války ve Vietnamu, kde způsobil velké škody na lidském zdraví. Jeho rezidua byla údajně nalezena v medu a široce se diskutuje o jeho vlivu na genetiku včel, jejich zažívání, a dokonce o podílu na syndromu zhroucení včelstev.

 


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 3. 6. 2019

Příští číslo vychází 3. 6. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz