×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Model ekologického zemědělství svědčí evropským včelám

Think tank nezávislého institutu zaměřujícího se na udržitelný rozvoj IDDRI (Institut indépendant de recherche sur les politiques et plateforme de dialogue multi-acteurs) se sídlem v Paříži se věnoval modelu vstupů a výstupů zemědělství v letech 2010-2050. Cílem bylo zjistit, zdali by uživilo Evropany čistě ekologické zemědělství s vyloučením intenzivní produkce bez agrochemikálií. 

Podle jeho zjištění by se v případě plného přechodu na ekologický režim snížily emise o 40 % proti roku 2010, zlepšila by se kvalita půdy a vody a obnovila by se do značné míry biodiverzita. Při naplnění tohoto modelu by do poloviny 21. století mohlo ekologické zemědělství uživit veškeré evropské obyvatelstvo.

Manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková uvádí, že „v současné situaci je více než polovina obilovin a olejnin vypěstovaných v EU zkrmena zvířatům, chov masného skotu v režimu ekologického zemědělství však počítá s volnými chovy a pastvou, čímž není nutné zabírat zemědělské plochy pěstováním obilí pro krmení zvířat“. Spotřeba masa by měla klesnout o 40 %, především pak vepřového a kuřecího, a naopak by se měl zvýšit počet volně paseného skotu.

Dojít by mělo k obnově přírodního koloběhu, kdy kvůli aplikaci chemických prostředků neubývá hmyz, ale naopak prospívá rostlinné produkci. Kateřina Urbánková pokračuje: „Ze zkušenosti našich sedláků víme, že pokud umístíte úly v blízkosti polí, můžete si významně zvýšit výnos, i v ekologickém zemědělství. Nebudou-li v Evropě včely, protože je vyhubíme chemií, nebude žádný výnos a nic nám s tím nepomůže. 44 % tuzemských druhů včel je ohroženo vyhubením. Je na čase rychle reagovat. Proto také v německém Bavorsku prosazují, aby do roku 2025 bylo 25 % zemědělské výměry obhospodařováno v ekologickém režimu a do roku 2030 dokonce 30 %. Věřím, že se připojíme k těmto ambiciózním cílům, které však mohou být pro samotné zachování produkce v Evropě nezbytné.“

Mimochodem podle zjištění Adama Martina z Torontské univerzity zabírají dnes 50 % veškeré orné půdy pouhé čtyři plodiny: sója, pšenice, rýže a kukuřice. Včelařům netřeba připomínat, že kromě dopadu na přírodní rozmanitost a chemickou zátěž plynoucí z intenzivního způsobu pěstování jde o rostliny z hlediska včelí pastvy nevýznamné.

 

Zdroj:

  1. www.asz.cz (26. 2. 2019) podle www.bio.cz.
  2. https://utsc.utoronto.ca/news-events/breaking-research/small-number-crops-are-dominating-globally-and-thats-bad-news-sustainable

Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz