×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Možnost pro krajinu a hmyz pozitivnějšího pěstování energetických plodin

Možnost pro krajinu a hmyz pozitivnějšího pěstování energetických plodin

Článek vychází ze samostatné odborné práce obhájené letos v oboru Včelař na Středním odborném učilišti Blatná. Tématem byl vztah mezi zemědělstvím a včelařením a autor se pokusil přiblížit problematiku produkce bioplynu ze směsí jednoletých a víceletých rostlin, které jsou v některých případech nektarodárné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Provozní metody