×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Myslivci a včely. Jak se to rýmuje?

Myslivci a včely. Jak se to rýmuje?

Českomoravská myslivecká jednota nedávno publikovala dvanáctiminutový film s cílem upozornit na dramatický úbytek drobné zvěře v naší krajině. Panoramatické a letecké snímky nabízejí v ostrém sledu pohled na rozlehlá pole zajícům, ptákům, srnčatům a včelám vskutku nepřátelská. To, co si včelaři uvědomují letmým pohledem při cestě k úlům, potvrzují renomovaní vědci.

Nebojí se nazvat věci pravým jménem. Podle nich jsme svědky kořistnického technického zemědělství. Doprovází ho nadužívání agrochemikálií znásobené na obrovských plochách plodin, které nejsou určeny ke konzumaci lidí, proto tu už není vůbec žádná brzda.

Myslivci se rozhodli konat. V rámci programu návratu drobné zvěře do krajiny chtějí v následujících dvanácti letech na svých pozemcích vysévat biopásy a podporovat výsadbu extenzivních sadů bez chemizace. Novým směrem je vyzývat obecní úřady jako majitele četných nevyužívaných polních cest, aby nepřipustily jejich začlenění do velkoplošných lánů, ale využily je pro pěstování rozličné vegetace přátelské zvířatům. Není na čase, aby včelaři s myslivci spojili své síly? Vždyť drobná zvěř má identické problémy s včelami, samotářkami i čmeláky. Video, z něhož mrazí, je na https://www.youtube.com/watch?v=bOmIcF3zcGo .
 


Klíčová slova:
Včelařské rostliny