×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Mytická trubčí shromaždiště

Mytická trubčí shromaždiště

Ve včelařské obci je hluboce zakořeněn názor, že trubčí shromaždiště jsou od úlů velmi vzdálená mystická místa, geopatogenní, nebo geopozitivní zóny, z nichž vyvěrají tajemné astrální energie. A že „domluva“ o termínu a místu intimní schůzky mezi říjnou panuškou a roztouženými trubci probíhá nadpozemsky záhadným způsobem i mezi mnoho kilometrů vzdálenými domovy milenců, toužících po spojení. Tento článek nepovažujte prosím za výsledek nějaké systematické vědecké práce. Jde pouze o postřehy z několika sice záměrně připravených, ale ojedinělých pokusů a pozorování. Současně k tomu připojuji i několik praktických zkušeností pro případné, stejnou zvídavostí postižené včelaře, kteří budou mít chuť mé domněnky prověřit.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Téma čísla