×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Nepomuk se vydařil

Nepomuk se vydařil

VI. jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku je za námi. Společná akce ZO ČSV Nepomuk a PSNV-CZ se stává již tradiční záležitostí. Ačkoliv v sobotu 23. března bylo krásné jarní počasí, včelaři nebyli u včel, ale do posledního místa zaplnili sál nepomuckého hotelu U Zeleného stromu. Asi potřebovali načerpat aktuální informace pro nastávající včelařskou sezónu.

Nepomucký hotel U Zeleného stromu s novým minipivovarem byl útočištěm Jarního semináře nástavkového včelaření. Dříve tady byla hospoda, kde se poprali vojáci v Černých baronech.

Organizátoři (za PSNV-CZ Petr Texl, za ZO ČSV Nepomuk Jan Turč) připravili zajímavý přednáškový blok.

Téměř 100 účastníků zaplnilo sál v přízemí i na balkonech.

Účastníci sledovali přednášky doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D., s názvy Efektivní zdolávání varroózy a Výnosy na řepce klesají. Docent Přidal prezentoval vysokou účinnost kyseliny šťavelové v cukerném roztoku aplikované v bezplodém období pokapem do uliček horního nástavku. Dále nás seznámil s novou aplikací, probíhající během včelařské sezóny, založenou na dlouhodobých nosičích, nasycených soustavou kyselina šťavelová –glycerin, které se vkládají přes plásty s plodem. V otázce snůšky z řepky hovořil o možných příčinách nižších výnosů pro včelaře a dále o šlechtitelských trendech v liniových a hybridních odrůdách, které jsou, co se týká množství nektaru a pylu, oproti původním odrůdám diskutabilní.

Pravidelný host semináře Henk Kok z Nizozemska představil probíhající projekty, které se v jeho vlasti zaměřují na varroatoleranci včel. Nízká hustota zavčelení v Nizozemsku a ostrovní oplozovací stanice umožňují provádět zajímavé terénní pokusy. S projekty v Nizozemsku seznámíme čtenáře v následujících číslech Moderního včelaře.

Ing. Pavel Holub, který přes deset let sleduje přirozený spad kleštíka na podložce s následnou flotací, zmínil zajímavé vztahy, trendy a cykly. Kritizoval zažité stereotypy v tlumení varroózy v ČR, které svědčí o tom, že státní správa si s touto nákazou neví rady.

RNDr. Bc. Pavel Mach prezentoval záznamový a informační systém pro včelaře www.probee.cz, který umí komunikovat s úlovou váhou, kamerou, GPS lokátorem, teplotními a zvukovými čidly. Demonstroval funkci vzdáleného alarmu po pádu větve na úly při vichřici a výstup z měřicího zařízení, kdy došlo o silvestrovské půlnoci k zvýšení teploty v zimním chumáči o 10 °C, což způsobil nedaleký ohňostroj. K pozvolnému snížení teploty došlo až po šesti hodinách. 

 Doc. RNDr. František Weyda, CSc., popularizátor vědy a autor mnoha snímků z elektronového mikroskopu uveřejňovaných v Moderním včelaři, učil publikum fotografovat hmyz. Představil doplňky a pomůcky ke komerčním fotoaparátům, které umožňují pořídit ve včelařství jedinečné záběry.

V polední přestávce někteří včelaři navštívili nový minipivovar, jiní mikroskopovali přinesené vzorky včel na přítomnost spor nosematózy, případně si kupovali včelařské pomůcky a literaturu.


Klíčová slova:
PSNV


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz