×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Nová metodika sledování otrav včel pesticidy

Nová metodika sledování otrav včel pesticidy

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., nabízí certifikovanou metodiku Nový přístup hodnocení suspektních (podezřelých) otrav včel pesticidy. Hlavním autorem je jeho vědecký pracovník Tomáš Erban. 

Autorský kolektiv dále tvořili Klára Kadlíková a Martin Markovič z vydavatelského ústavu, Martin Kamler a Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., v Dole, Marcela Seifrtová a Taťána Halešová z Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic, s. r. o., Praha.

Metodika je výsledkem projetu TA ČR č. TA04020267 s názvem „Minimalizace rizik spojených s dopadem výskytu chemických látek v životním prostředí na užitečné organismy: metodiky hodnocení znečištění životního prostředí pesticidy zejména ve vztahu k opylovatelům, především včele medonosné“ řešeného v období 2014–2017.

Uživatele uvádí do problematiky včetně současné legislativy a přispívá novými aspekty do indikace a hodnocení suspektních otrav včel, které v ČR každoročně vyšetřuje Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. V metodice se uvádí postup identifikace otravy včel, čeho je třeba si všímat pro možné záměny otrav včel s chorobami, a postup, jak se má v takovém případě včelař zachovat a koho kontaktovat pro ohlášení otravy. Některé body metodiky mají inovativní doporučující aspekty pro zlepšení hodnocení otrav včel včetně rozsahu kontaminace včelstva.

Tato metodika má sloužit státní správě, včelařům a pro vědecké a výukové účely. Proto je veřejně dostupná ve formátu PDF na

https://www.vurv.cz/sites/File/2018_Certifikovana_metodika_Otravy_vcel_pesticidy.PDF .

ISBN 978-80-7427-252-3


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás