×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Nové pohledy na „Zákon minima“

Nové pohledy na „Zákon minima“

Poslední roky znamenají rychlý nárůst problémů ve včelaření s hrozbou neadekvátních postupů při jejich řešení, které se v budoucnosti mohou stát klíčovými pro kvalitu včelích produktů a přežití včelstev. Článek v říjnovém Moderním včelaři je pokusem o širší pohled na problematiku chovu včel v současnosti a neklade si za cíl uvést „záchrannou a jednoduchou“ technologii pro ošetřování včelstev. Zdrojem uvedených poznatků je mj. projekt „BLESSABEE“, který Střední odborná škola včelařská se sídlem Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, koordinuje ve spolupráci se dvěma rakouskými včelařskými institucemi a okresní organizací Českého svazu včelařů ve Zlíně. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Provozní metody