×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Novela veterinárního zákona a související předpisy

Novela veterinárního zákona a související předpisy

Jak vás průběžně informujeme v Moderním včelaři, prochází v letošním roce legislativním procesem novela veterinárního zákona.

Původně doputovala do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP) již 26. 7. 2016 a byla na její půdě projednávána pod tiskem č. 881 (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=881). Dne 30. 6. 2017 došlo ke schválení novely zákona PSP ve smyslu usnesení č. 1 742.

V současné době čeká novela na svoje projednání v Senátu ČR. Zde je zařazena pod tiskem č. 171 (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=31.7.2017&O=11&action=detail&value=4160). K hlasování o novele by mělo dojít na 9. chůzi Senátu ČR dne 16. 8. 2017.  V případě souhlasu by k publikaci zbýval jen podpis prezidenta republiky.

Nutno doplnit, že v rámci novely veterinárního zákona dojde k novelizaci i jeho prováděcích předpisu, které vydává ve své působnosti Ministerstvo zemědělství ČR.

Rozbor novely a souvisejících předpisu nabídneme v podzimních číslech Moderního včelaře v návaznosti na publikaci ve Sbírce zákonů ČR.


Klíčová slova:
MV Info