×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Novela veterinárního zákona

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, která je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. Novela by měla·upravovat veterinární podmínky chovu i jiného hmyzu než včel jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny. 

Stanovuje veterinární a hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě.

Včelařů se bude týkat také zakotvení průkazu prohlížitelů včelstev.


Klíčová slova:
Téma čísla