×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Novinka v metodikách k sledování bakteriálních nemocí včel

Novinka v metodikách k sledování bakteriálních nemocí včel

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., vydal certifikovanou metodiku Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel. 

Autory jsou Martin Kamler z Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., v Dole a pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.,sídlícího v Praze – Ruzyni Tomáš Erban a Jan Hubert. Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu QJ1310085 Nové metody pro komplexní diagnostiku zdravotního stavu včelstev Apis mellifera pro prevenci chorob a zvýšení jejich fitness financovaného Národní agenturou pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem předložené metodiky je popsat systematický postup při podezření nebo výskytu

bakteriálních nemocí v chovech včelstev. Metodika nově shrnuje stávající znalosti, které dosud byly roztříštěné v prezentacích, laboratorních záznamech, různých článcích nebo se tradovaly v praxi.

Pro komplexní a správnou diagnostiku onemocnění včel je důležitá terénní část diagnostiky. Cílem je využití metodiky jako průvodce a záznamník při terénních prohlídkách včelstev z důvodů podezření na onemocnění nebezpečnou nákazou (mor a hniloba včelího plodu, varroáza), dále i při řešení podezření na otravu včelstev, šetření úhynů včelstev na stanovišti a také i při běžných a úředních kontrolách včelařských provozů.

Vydavatel chce metodiku zpřístupnit přímo pro jednotlivé včelaře a pracovníky včelařských provozů, prohlížitele včelstev, úřední i praktické veterinární lékaře a další zájemce. Je proto v plném znění ke stažení ve formátu PDF na

https://www.vurv.cz/sites/File/2018_Certifikovana_metodika_Postupy_pro_diagnostiku.pdf.

ISBN 978-80-87196-40-3


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás