×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

O Blatnou je stále zájem

O Blatnou je stále zájem

Koncem června bylo po úspěšném studiu a složení závěrečných zkoušek vyřazeno 28 absolventů učebního oboru Včelař v SOU Blatná.

Letos absolventi kromě výučního listu obdrželi sklenici pastovaného medu od včel, na kterých se dva roky učili včelařit. Med vytočili a napastovali studenti prvního ročníku.  Většina absolventů studium ukončila s vyznamenáním. Loučení bylo trochu smutné. Končí zkoušení, napětí před testy a obavy, jak uspěji před zkušební komisí. Naproti tomu zůstávají navázaná přátelství, výborná parta a získané kontakty nejen včelařské.

Letos se ve Středním odborném učilišti v Blatné zásadně vybavila medárna. Byla sestavena linka s odvíčkovacím zařízením a medometem s horizontální osou otáčení. Zprovoznilo se pastovací a stáčecí zařízení. Studenti tak mohou obsluhovat zařízení, které splňuje kapacitní možnosti středního a většího včelařského provozu.

Na časté dotazy, zda se připravuje setkání absolventů všech ročníků oboru Včelař v SOU Blatná, můžeme podat kladnou odpověď: setkání absolventů s odborným programem se bude konat v sobotu 20. října 2018 v Blatné. 


Klíčová slova:
PSNV