×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

O Blatnou je stále zájem

O Blatnou je stále zájem

Výuka včelařství na Středním odborném učilišti v Blatné má již sedmiletou tradici. Zájem o výuku stále převyšuje možnou kapacitu otevírané jedné třídy. Adepti studia se proto museli letos podrobit přijímací zkoušce z obecné biologie a ekologie. Několik otázek směřovalo do technických oborů. V současné době probíhají závěrečné zkoušky studentů druhého ročníku. Přejeme všem úspěch při závěrečném klání v Blatné a doufáme, že jim studium pomůže ke kvalitnímu chovu vlastních včel.

Škola je jednou měsíčně o víkendu. Studium trvá dva roky a uzavírají ho závěrečné zkoušky z teorie a praxe. Odborný výcvik zahrnuje práci se včelstvy, v laboratoři při testování kvality medu včetně mikroskopování, práci v dílně a arboretu. Škole s výukou odborných předmětů pomáhá lektorský tým Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ.

Postupně byly vybudovány dvě včelnice s moderními úly Langstroth. Jedno stanoviště je umístěno přímo v areálu školy, druhé v blízkém lese, pět minut chůze od školy. Včelstva ve školním areálu umožňují výuku operativně modifikovat podle počasí a hlavně ověřovat bezprostředně teorii v praxi. Kvalitní učňovské školství totiž předpokládá povinných 50 % výuky formou odborného výcviku.

Pro příští sezónu plánujeme dostavět medárnu s  moderním vybavením pro vytáčení a zpracování medu.


Klíčová slova:
PSNV