×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

O plemenech včel

O plemenech včel

Otázku různosti včelích plemen člověk v dávné minulosti v zásadě neřešil. Choval prostě ta, která se vyskytovala v jeho okolí. V rámci Evropy však můžeme již ve středověku předpokládat ojedinělé přesuny včelstev na větší vzdálenosti. Šlo tedy o import jednoho včelího plemene do oblasti, kde bylo běžné plemeno jiné. Středověké včelaření totiž nebylo tak zaostalé a zkostnatělé, jak se běžně myslí. 

Včely (vlašky). Iluminovaný rukopis Flore de virtu e de costumi, který byl vytvořen pravděpodobně v Padově ve 2. polovině 15. století. Uložen je v Britské knihovně. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
historie